Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήxtesiniΓρήγορη και εύκολη αλλαγή ονόματος ΔΕΗ, ηλεκτρονικά ή σε κατάστημα της ΔΕΗ

Γρήγορη και εύκολη αλλαγή ονόματος ΔΕΗ, ηλεκτρονικά ή σε κατάστημα της ΔΕΗ

Οι εποχές που το να κάνεις αλλαγή ονόματος ΔΕΗ σήμαινε χάσιμο χρόνου σε ουρές και τρέξιμο για να συγκεντρώσεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έχουν, ευτυχώς, παρέλθει. Για καλή μας τύχη, όταν θα χρειαστεί να προβούμε σε αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ, τα δεδομένα έχουν αλλάξει προς όφελος του ενδιαφερόμενου. Έχουμε συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνει η μετάβαση σας ευκολότερη και με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία.


Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ

Στην ουσία, η αλλαγή ονόματος ΔΕΗ συνιστά νέα σύμβαση ώστε να εκδίδονται οι λογαριασμοί ρεύματος σε συγκεκριμένο ακίνητο στο όνομά σας, είτε αυτό αποτελεί την κατοικία σας την οποία ενοικιάζεται ή της οποίας είστε ιδιοκτήτης, είτε αποτελεί τον επαγγελματικό σας χώρο, τον οποίον ενοικιάζεται ή είναι ιδιοκτησία σας.

Όσον αφορά το λογαριασμό της ΔΕΗ που εκδίδεται για τα κοινόχρηστα πολυκατοικίας, εκεί μπορεί να γίνει αλλαγή ονόματος ΔΕΗ μετά την πάροδο της θητείας ενός διαχειριστή και τη διαδοχή του από τον επόμενο, ώστε η κοινόχρηστη κατανάλωση ρεύματος να συνδέεται αποκλειστικά με τον υπεύθυνο διαχείρισης.

Αν χρησιμοποιείται ακίνητο που ήδη ηλεκτροδοτείται αλλά οι λογαριασμοί ρεύματος της ΔΕΗ εκδίδονται σε όνομα προμηθευόμενου που έχει αποβιώσει, τότε, και σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να γίνει αλλαγή ονόματος ΔΕΗ.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για να κάνετε αλλαγή ονόματος ΔΕΗ

Εφόσον επιθυμείτε να υπογράψετε νέα σύμβαση με τη ΔΕΗ, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα κοντινό σας κατάστημα της ΔΕΗ, είτε με μία απλή επίσκεψη είτε οργανώνοντάς την από πριν κλείνοντας ραντεβού online για την ακριβή ώρα και μέρα.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε όλη τη διαδικασία αλλαγής ονόματος ηλεκτρονικά, είτε μέσω e-contract, είτε μέσω της επίσημη ιστοσελίδας της ΔΕΗ.

Για δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία με τη ΔΕΗ, μπορείτε να καλέσετε στο 800-900-1000

Τι θα χρειαστώ προκειμένου να υπογράψω νέα σύμβαση στη ΔΕΗ ώστε να γίνει αλλαγή ονόματος στους λογαριασμούς της ΔΕΗ;

Ανεξάρτητα από το αν θα κινηθείτε ηλεκτρονικά ή δια ζώσης προκειμένου να υπογράψετε νέα σύμβαση με τη ΔΕΗ, θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία θα υποβάλετε άυλα ή σε φυσική μορφή:

  • Στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής/διαμονής

  • Τον Αριθμό του Φορολογικού σας Μητρώου (ΑΦΜ)

  • Τα στοιχεία Αριθμού Παροχής Ρεύματος: έναν λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου ή άλλο έγγραφο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής του ακινήτου

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων και των δικαιολογητικών σας, θα γίνει επαλήθευση από την πλευρά της ΔΕΗ. Όταν κριθεί ότι όλα τα στοιχεία σας είναι σωστά, θα παραλάβετε ταχυδρομικά το νέο σας συμβόλαιο προς υπογραφή.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναθέσετε σε κάποιον άλλον να αναλάβει τη διαδικασία αλλαγής ονόματος ΔΕΗ για λογαριασμό σας, δεν έχετε παρά να συγκεντρώσετε όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου που θα επιλέξετε να σας εκπροσωπήσει. Είναι απαραίτητο να κάνετε μια εξουσιοδότηση στο πρόσωπο που θα σας εκπροσωπήσει, είτε μέσω ΚΕΠ ή άλλη αρχή, είτε ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Θα χρειαστεί να καταβάλω ποσό εγγύησης προκειμένου να κάνω αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ;

Η ΔΕΗ εισπράττει ένα ποσό που αποτελεί εγγύηση για να εξασφαλιστούν μελλοντικές οφειλές που απορρέουν από τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχετε υπογράψει με τη ΔΕΗ. Το ύψος του ποσού αυτού επιδιώκεται να ανέρχεται στο ύψος της αξίας του ρεύματος της πιθανής σας κατανάλωσης μεταξύ δύο διαδοχικών λογαριασμών. Θα σας επιστραφεί το ποσό της εγγύησης αυτής όταν η σύμβασή σας διακοπεί. Αν υπάρχουν οφειλές από την πλευρά σας, θα γίνει συμψηφισμός και θα λάβετε το μειωμένο ποσό που σας αντιστοιχεί.

Είναι η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για το ακίνητό μου σε ισχύ;

Προκειμένου να υπογράψετε τη νέα σας σύμβαση παροχής ενέργειας, είναι απαραίτητο να έχετε στα χέρια σας πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) σε ισχύ σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ισχύει δεκατέσσερα χρόνια για οικιακή χρήση και επτά για επαγγελματική.

Υπεύθυνος φορέας για την ΥΔΕ είναι ΔΕΔΔΗΕ και βρίσκεται σε θέση να σας ενημερώσει για το αν η ΥΔΕ σας βρίσκεται ακόμη σε ισχύ καθώς και το χρονικό περιθώριο για την προσκόμισή της στον ΔΕΔΔΗΕ.

Τι κάνουμε σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον προηγούμενο καταναλωτή;

Αν εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην παροχή για την οποία θα υπογράψετε σύμβαση, είτε θα ζητηθεί απόδειξη εξόφλησης ή προσκόμιση αποδεικτικού σχέσης με το ακίνητο.

Τι γίνεται σε περίπτωση που αποφασίσω να υπαναχωρήσω;

Αν έχετε υποβάλει αίτημα αλλαγής ονόματος στη ΔΕΗ μέσω υπογραφής νέας σύμβασης, η προθεσμία που σας δίδεται είναι δεκατέσσερις 14 ημέρες από την υπογραφή της σύναψης της σύμβασης προκειμένου να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση. Σε περίπτωση που κάνατε τη διαδικασία ηλεκτρονικά, ως ημερομηνία σύναψης ορίζεται η ημερομηνία αποστολής των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή. Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα υπαναχώρησης σε περίπτωση που βρίσκεστε εντός προθεσμίας, αφού έρθετε σε συνεννόηση με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της ΔΕΗ και υπογράψετε τα απαιτούμενα έγγραφα.

Καινούριος διαχειριστής πολυκατοικίας; Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ

Σε περίπτωση που στην πολυκατοικία σας ολοκληρώνεται η θητεία ενός διαχειριστή και αναλαμβάνει ο επόμενος, το σωστό είναι να γίνει αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ έτσι ώστε οι λογαριασμοί για τα έξοδα κοινής κατανάλωσης να εκδίδονταιι στο όνομα του εν ενεργεία διαχειριστή. Θα χρειαστείτε να υποβάλλετε στη ΔΕΗ το ΑΦΜ του κτιρίου, εφόσον υπάρχει, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της πολυκατοικίας, την ταυτότητα ή το διαβατήριο του νέου διαχειριστή και φυσικά, για πρακτικούς λόγους θα χρειαστεί να υποβάλλετε απόσπασμα από τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας όπου λαμβάνεται η απόφαση από τα μέλη ότι παρέχεται στον νέο Διαχειριστή εξουσιοδότηση προκειμένου να υπογράψει τη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και βεβαίωση από τον οικείο Δήμο για απαλλαγή τελών ακίνητης περιουσίας.

Πηγή: https://www.xtesini.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
- Advertisment -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΟΛΙΑ