Κυριακή, 2 Απριλίου, 2023
ΑρχικήΕπικαιρότηταΕπιστρέφουν 72 και 120 δόσεις – Τι θα γίνει με αγροτικό πετρέλαιο,...

Επιστρέφουν 72 και 120 δόσεις – Τι θα γίνει με αγροτικό πετρέλαιο, μειώσεις ΦΠΑ

Στη Βουλή κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών το φορολογικό νομοσχέδιο – σκούπα που περιλαμβάνει όλες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τις ρυθμίσεις οφειλών, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έως το τέλος του 2023, καθώς επίσης και ορισμένες άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις για εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.


Στο  νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονται οι διατάξεις που προβλέπουν την αναβίωση των ρυθμίσεων των 36-72 μηνιαίων δόσεων για τα «κορωνοχρέη» και της πιο παλαιάς ρύθμισης των 120 δόσεων, τη θέσπιση νέας ρύθμισης 36-72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2021 και μετά, καθώς επίσης και την δυνατότητα των κατ’ επάγγελμα αγροτών να πάρουν πίσω από το κράτος και κατά το τρέχον έτος τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που επιβαρύνει το πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιούν για την παραγωγική τους δραστηριότητα. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την παράταση της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε μεταφορές, καφέ, εστίαση, τουριστικό πακέτο και άλλα αγαθά και υπηρεσίες μέχρι το τέλος του 2023, την δυνατότητα πληρωμής τελών κυκλοφορίας με το μήνα και την θέσπιση μιας μόνιμης διαδικασίας εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών για όσους φορολογούμενους έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά αποφάσεων της Α.Α.Δ.Ε..

Ειδικότερα το νέο νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

1. Ρυθμίσεις οφειλών σε Φορολογική Διοίκηση και Ασφαλιστικά Ταμεία: Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων ενώ θεσπίζεται κι ένα νέο σχήμα 36 – 72 δόσεων για τους φορολογούμενους οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους πριν την ενεργειακή κρίση. Το νέο πλαίσιο εξόφλησης παλαιών και νέων οφειλών προς την Φορολογική Διοίκηση και τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα ενεργοποιηθεί από τον Απρίλιο.

Ειδικότερα:

α) Σε όσους οφειλέτες φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έχουν απωλέσει τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων (για τα παλαιά χρέη μέχρι και το 2018 ή και τις αρχές του 2019) ή τις ρυθμίσεις των 36-72 δόσεων (για τα χρέη της “πανδημίας”) καθώς και για όσους έπαψαν να εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις αυτές έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δίνεται η δυνατότητα να επανενταχθούν σ’ αυτές, εφόσον καταβάλουν δύο μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023, την τρέχουσα και μία επιπλέον, που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις, με σειρά παλαιότητας.

Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση, π.χ. χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται κτλ.

Περαιτέρω οι οφειλέτες που θα αναβιώσουν ρυθμίσεις των 120 ή 36-72 δόσεων, εφόσον παράλληλα έχουν κι άλλες αρρύθμιστες οφειλές, πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις προαναφερόμενες ευεργετικές ρυθμίσεις, υποχρεούνται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν και αυτές τις αρρύθμιστες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προηγούμενη ένταξή τους στην πάγια ρύθμιση και τυχόν απώλεια αυτής.

β) Για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή/και είχαν ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2021, που συνέχισαν να τις εξυπηρετούν έως σήμερα, αλλά δημιούργησαν νέες οφειλές, νομοθετείται ρύθμιση με την οποία τούς δίδεται η δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές αυτές έως και σε 36 ή 72 μηνιαίες δόσεις.

Συγκεκριμένα, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τις 1η-11-2021 και έως την 1η-2-2023, μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 μηνιαίες δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, είτε σε 72 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση, ισχύουν τα ευεργετήματα της αναβίωσης των ρυθμίσεων.

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που ήδη έχουν υπαχθεί σε εξυπηρετούμενες – κατά την 1η-2-2023 – πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν, αποκλειστικά, νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η-11-2021. Οι οφειλέτες αυτής της περίπτωσης έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να επιμηκύνουν τον χρόνο αποπληρωμής των συγκεκριμένων ήδη ρυθμισμένων χρεών τους και να μειώσουν το ύψος των μηνιαίων δόσεων που καταβάλλουν για τα χρέη αυτά, αφού οι πάγιες ρυθμίσεις των 24 ή 48 δόσεων στις οποίες έχουν εντάξει τα χρέη αυτά θα αντικατασταθούν από τη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση αφορά όσους την 1η-11-2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 ή 36-72 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Συνεπώς, στο πεδίο της νέας ρύθμισης των 36 ή 72 δόσεων υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η-11-2021. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ και με την ένταξη των οφειλών στην εν λόγω νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, θα ισχύσουν τα ευεργετήματα που είχε και η ρύθμιση των 120 δόσεων όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

Επιπλέον, στους οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η-11-2021 έως και την 1η-2-2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, θα δίδεται η δυνατότητα να τις υπαγάγουν κι αυτές στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

Και τέλος, αν την 1η-11-2021, υφίσταντο  οφειλές ρυθμισμένες με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, η οποία μεταγενέστερα απωλέσθη και ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές, δύνανται να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και ταυτόχρονα, εντός μηνός από την υπαγωγή των νέων οφειλών στην ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, οι οφειλές της απολεσθείσας πάγιας ρύθμισης θα πρέπει να ενταχθούν υποχρεωτικά εκ νέου στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

2. Επιστροφή ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο: Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  στο αγροτικό πετρέλαιο θα συνεχιστεί και για το 2023. Δικαιούχοι επιστροφής του ΕΦΚ είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα». Η επιστροφή του ΕΦΚ είναι ουσιαστικά ο ΕΦΚ που αναλογεί στην ποσότητα λίτρων πετρελαίου, την οποία τα συναρμόδια υπουργεία θα εκτιμήσουν ότι αντιστοιχεί, ετησίως, στην κατανάλωση που απαιτεί το μέγεθος και το είδος κάθε καλλιέργειας φυτικού προϊόντος ή ο αριθμός και το είδος κάθε εκτρεφόμενου ζώου. Το ποσό που θα επιστραφεί ανέρχεται σε 0,41 ευρώ ανά λίτρο εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου. Π.χ., για καλλιέργεια 100 στρεμμάτων σκληρού σιταριού, αν η μέγιστη ποσότητα πετρελαίου οριστεί στα 1.600 λίτρα, το με συντελεστή ΕΦΚ 0,41 ευρώ ανά λίτρο, ο παραγωγός θα πάρει ως επιστροφή 656 ευρώ.

3. Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ: Προβλέπεται παράταση για άλλο ένα εξάμηνο, μέχρι τις 31-12-2023, της ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 13%:

– στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων (εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, κόμιστρα ταξί κ.λπ.)

– στον καφέ,

– στην εστίαση,

– στα μη αλκοολούχα ποτά,

– στο τουριστικό πακέτο,

– στην εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων τέχνης,

– στα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων

– στα γυμναστήρια, στα κολυμβητήρια και στις σχολές χορού που δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Επιπλέον, παρατείνεται για άλλο ένα εξάμηνο, μέχρι τις 31-12-2023, η ισχύς του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εξής αγαθά και στις εξής υπηρεσίες:

– μάσκες προστασίας, γάντια, αντισηπτικά, διαλύματα για την απολύμανση χώρων και λοιπά, καθώς και σε ορισμένα ιατρικά υλικά αναγκαία για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης, όπως φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης και αιμοδιήθησης,

– απινιδωτές, ιατρικές συσκευές για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής

– εισιτήρια κινηματογράφων.

4. Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Τίθεται σε ισχύ και για το τρέχον έτος ο θεσμός της πληρωμής τελών κυκλοφορίας με… δωδεκατημόρια. Η διάταξη  προβλέπει, συγκεκριμένα, ότι αν κάποιος άρει την ακινησία του αυτοκινήτου του και το επανακυκλοφορήσει για ένα μήνα θα πληρώσει μόνο το 1/12 των ετησίων τελών κυκλοφορίας του 2023, εάν το επανακυκλοφορήσει για δύο μήνες τα 2/12, εάν για 3 μήνες τα 3/12, εάν για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής.

5. Μόνιμη διαδικασία εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας: Μονιμοποιείται η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, με στόχο την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. από χιλιάδες εκκρεμείς προσφυγές φορολογουμένων εναντίον αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης (της Α.Α.Δ.Ε.) για την επιβολή φόρων και προστίμων και την ταχεία επίλυση των φορολογικών διαφορών. Όσοι ενταχθούν στη εξώδικη αυτή διαδικασία θα κερδίζουν έκπτωση έως 75% στις προσαυξήσεις και αποπληρωμή των φόρων και προστίμων μέχρι και σε 24 δόσεις.

6. Κατάργηση προστίμων για φορολογούμενους που υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: Προβλέπεται ότι σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει πιστωτικό ή μηδενικό αποτέλεσμα ή φόρος προς καταβολή ύψους μέχρι 100 ευρώ, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ αν πρόκειται για μισθωτό, συνταξιούχο ή εισοδηματία, ή των 250 – 500 ευρώ αν πρόκειται για επιτηδευματία ή αγρότη. Επιπλέον, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν επιβάλλονται τα παραπάνω αυτοτελή πρόστιμα εφόσον προκύπτει πιστωτικό ή  μηδενικό αποτέλεσμα ή εφόσον προκύπτει επιπλέον χρεωστική διαφορά φόρου μέχρι 100 ευρώ.

7. Διαγραφή προστίμων σε ιδιοκτήτες βραχυχρόνια εκμισθούμενων ακινήτων: Προβλέπεται ότι σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, για ακίνητα που εκμισθώνονται βραχυχρόνια, δεν επιβάλλεται στον διαχειριστή-ιδιοκτήτη του ακινήτου το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ στην περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.  Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018 και μετά για εκπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, εφόσον το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.

8. Διευκολύνσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων: Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– Ειδικά για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, σε περίπτωση που υπάρχουν χρέη αλλά είναι ρυθμισμένα, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση ποσοστού 70 % επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.  Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή. Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

– Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ δύνανται να τροποποιούνται τα ποσοστά παρακράτησης  και να ορίζονται ποσοστά παρακράτησης όταν υφίστανται μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών και από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο και το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/finance/economy/1450763/katatethike-sti-voyli-to-neo-forologiko-nomoschedio-skoypa/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
- Advertisment -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΟΛΙΑ